Aanpak van het kantoor

Hannes is een all-round advocaat die u in alle juridische zaken kan bijstaan, maar het kantoor spitst zich voornamelijk toe op bouw- en aannemingsrecht, ondernemingsrecht, en wegverkeersrecht. Gezien zijn criminologische achtergrond heeft hij daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het strafrecht.

In elk dossier wordt eenzelfde aanpak gehanteerd vanuit de volgende principes.

Oplossingsgericht

Hierbij is het uitgangspunt niet procederen om te procederen, maar wel om op korte termijn een oplossing te zoeken zodat u zo snel mogelijk vooruit kunt. De kosten van een procedure worden steeds afgewogen tegen de slaagkansen en de inzet van het dossier.

Persoonlijke aanpak

De kleinschaligheid van het kantoor zorgt voor een persoonlijke benadering, waarbij we een efficiënte oplossing op maat van de cliënt kunnen aanbieden.

Heldere communicatie

Duidelijke communicatie staat centraal bij de behandeling van uw dossier. We zullen glashelder communiceren omtrent de slaagkansen en de kosten van een procedure. We zullen u gericht en ondubbelzinnig adviseren, zodat u van meet af aan weet waar u staat.

Hannes Colpaert

Nadat hij in 2009 aan de Universiteit van Gent afstudeerde als Master in de Criminologische Wetenschappen, besloot Hannes om er bijkomend nog een opleiding als jurist te volgen. In 2012 behaalde hij zijn Master in de Rechten. In dat jaar legde hij de eed af als advocaat, en ging hij als stagiair aan de slag bij advocatenkantoor Kurt Vanthuyne in Izegem, waar hij de kneepjes van de stiel heeft geleerd. Van maart 2015 tot maart 2023 was hij medewerker bij advocatenkantoor David Lust, waar hij zich heeft bekwaamd in het aannemings- en bouwrecht. Vanaf april 2023 is hij als advocaat-medewerker verbonden aan het kantoor Ludo Ockier in Kortrijk, waar hij zich voornamelijk toespitst op vastgoedrecht, ondernemingsrecht, fusies en overnames (M&A).

Gelijktijdig startte Hannes de uitbouw van zijn eigen praktijk. In 2019 opende Hannes een kantoor in hartje Nieuwpoort waar hij klaarstaat om u een kwalitatieve dienstverlening op maat te bieden in diverse rechtstakken, met focus op het strafrecht en het verlenen van bijstand bij het politieverhoor. Hannes heeft ook de “Supralat – Salduzopleiding” gevolgd, en is houder van het certificaat om verdachten bij te staan bij het politieverhoor.

Contacteer Hannes

Rechtsdomeinen

Wij geven gespecialiseerd advies in de volgende materies:

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

 • Aannemingsgeschillen
 • Bouwgebreken
 • Aansprakelijkheidskwesties bij bouwprojecten
 • Redactie en advies (onder)aannemingscontracten, architectenovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, etc.
 • Bijstand bij gerechtelijke expertises

STRAFRECHT

 • Bijstand bij politieverhoor
 • Strafverdediging bij misdrijven (U wordt verdacht van een misdrijf en moet verschijnen voor de correctionele rechtbank)
 • Burgerlijke partijstelling (U bent het slachtoffer van misdrijf en wil schadevergoeding van de dader bekomen)

WEGVERKEERSRECHT

 • Strafverdediging bij verkeersinbreuken
 • Burgerlijke partijstelling indien u slachtoffer bent van een verkeersmisdrijf
 • Aansprakelijkheidskwesties bij verkeersongevallen

ONDERNEMINGSRECHT

 • Factuurinvorderingen
 • Redactie en advies algemene voorwaarden
 • Consumentenbescherming
 • B2B-geschillen
 • Commerciële samenwerkingsovereenkomsten

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 • Aansprakelijkheid naar aanleiding van schadegevallen van alle aard
 • Berekening van geleden schade
 • Geschillen over verzekeringsdekking

CONTRACTENRECHT

 • Advies en bijstand bij geschillen inzake huur, koop-verkoop, aanneming, lening, pacht, overdracht van aandelen,…

Tarieven

Goede afspraken maken goede vrienden.

Het spreekt voor zich dat u graag weet waar u aan toe bent, en wat een advies of een procedure u zal kosten.
De kostenstaat van een advocaat bestaat steeds uit twee onderdelen: erelonen voor de juridische prestaties (1) en kostenforfaits voor de administratie en werking van het kantoor (2).

Wij hanteren concreet de volgende tarieven:

Erelonen

Voor de prestaties en de behandeling van uw dossier hanteren we een uurtarief dat afhankelijk is van diverse elementen.

Het standaard uurtarief van het kantoor bedraagt € 125,00 + BTW (21%)

Afhankelijk van de complexiteit en de hoogdringendheid van de zaak, kan – in overleg met de cliënt – een toeslag worden gerekend.

In bepaalde gevallen kan in overleg met de cliënt worden overeengekomen om het ereloon te bepalen volgens procentuele tarieven in functie van de omvang van de geclaimde en/of gerecupereerde bedragen:

< € 6.200,00

ereloon
15%

€ 6.200,00 < € 46.000,00

ereloon
10%

€ 46.000,00 < € 124.000,00

ereloon
8%

€ 124.000,00 < € 250.000,00

ereloon
6%

> € 250.000,00

ereloon
4%

ADMINISTRATIE- EN DOSSIERKOSTEN

Forfait opening dossier: € 50,00

Forfait kantoorkosten: € 50,00

Verplaatsingskosten: € 0,75 / km

Brief standaard: € 10,00 / brief

Brief gemotiveerd/ aangetekend: € 15,00 / brief

E-mail standaard: € 10,00 / zending

Gerechtelijke akte: volgens opgave afrekening griffie

Alle opgegeven bedragen zijn exclusief BTW.

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten BTW-plichtig en worden deze bedragen bijgevolg verhoogd met 21,00%

Contact

Heeft u een juridisch probleem? Blijf er niet mee zitten en kom vrijblijvend langs. Bel, mail, of stuur een WhatsApp-bericht. Hannes Colpaert neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Langestraat 70, 8620 Nieuwpoort
+32 496 75 73 85