WETTELIJKE INFORMATIE

De advocaten van het Kantoor zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen, en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de gewezen Nationale Orde, zoals gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten, dat geraadpleegd kan worden op https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf, alsook aan de reglementen van de balie van West-Vlaanderen, die geraadpleegd kunnen worden op https://www.baliewestvlaanderen.be .

  • De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits tot een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval. Er is een vrijstelling per schadegeval en per advocaat van € 2.500,00. De polis verleent dekking in de volgende landen: wereldwijd, behalve vorderingen ingesteld in de VS of Canada, respectievelijk vorderingen ingesteld onder wetgeving van de VS of van Canada.
  • Ten aanzien van consumenten is het Kantoor gebonden door de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. Het Kantoor wijst wat dat betreft op het navolgende:
  • In verband met een reeds afgesloten overeenkomst, kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij ons Meldpunt, op het e-mailadres colpaert@outlook.com .
  • Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar opVia deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
  • Het Kantoor is onderworpen aan het arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
  • U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.